Waterschappen blij met duurzaam regeerakkoord

Gepubliceerd op 11 oktober 2017

Waterschappen zijn blij met de ambitieuze duurzaamheids- en klimaatagenda van het nieuwe ka-binet. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale overheden. In het vandaag ge-presenteerde Regeerakkoord is veel aandacht voor de thema’s uit de eerder aangeboden investe-ringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.

Knipsel

Meer informatie:

Het volledige bericht (pdf, 63 kB) van de Unie van Waterschappen.

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd

Het Regeerakkoord (pdf, 1.8 MB)

Publicaties