Inloopavond over renovatie en uitbreiding gemaal Wetering Oost

Gepubliceerd op 7 september 2017

In november 2017 gaat de realisatie van de derde fase van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’ van start. Hierover organiseert het waterschap op maandagavond 11 september van19.00 - 21.00 uur een inloopavond in restaurant An’t Waeter te Wetering.

Tijdens deze avond geeft het waterschap informatie over de werkzaamheden en kunnen hierover vragen worden gesteld. Het project gaat om optimalisering van het waterpeilbeheer in de polder Wetering. Hiervoor wordt het gemaal Wetering gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer.

Monument

Het uit 1941 daterende gemaal Wetering is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke uitstraling behouden blijft.

Kosten

De landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel en de gedeputeerden van “Water” en “Inrichting landelijk gebied” van de provincie Overijssel zegden voor dit project hun steun toe. Dat heeft geleid tot Europese subsidie voor deze derde fase van 1,5 miljoen euro van de totale kosten: 3,7 miljoen euro.

Wat is er tot nu toe uitgevoerd

In 2012 heeft het waterschapsbestuur het Watergebiedsplan Landbouwpolders Scheerwolde vastgesteld. In de vier landbouwpolders wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De herinrichting natte infrastructuur van de vier polders en renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen zijn inmiddels afgerond (fase 1 en 2). De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer volgt in een later stadium.


gemaal Wetering

Gemaal Wetering

landbouwpolders rond Scheerwolde

landbouwpolders_scheerwolde