Overeenkomst over onderhoud en eigendom bruggen Steenwijkerland

Gepubliceerd op 13 juli 2017

Op vrijdag 14 juli 2017 ondertekenen de gemeente Steenwijkerland en het Waterschap Drents Overijsselse Delta een overeenkomst over vier bruggen in Steenwijkerland. In deze overeenkomst zijn de eerder gemaakte afspraken over het eigendom en onderhoud van deze bruggen vastgelegd. Een van de bruggen betreft die over het Ettenlands Kanaal bij het gemaal A.F. Stroink. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het vervangen van deze brug in volle gang.

Het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeenteraad hebben beide ingestemd met het voorstel om vier bruggen over te dragen aan de gemeente. Naast de brug over het Ettenlands Kanaal – die in de eerste helft van 2018 wordt vervangen – gaat het om de Jonenbrug bij Giethoorn, de brug Oude Kerkweg in Giethoorn en de brug Oostermeenthe in Steenwijk. Het is de bedoeling om in 2018 ook de brug Oude Kerkweg te vervangen. De overige twee bruggen krijgen nog dit jaar een opknapbeurt.