Ontsluitingsweg onderlangs dijk en veerooster in uiterwaard langs IJssel bij Zwolle

Gepubliceerd op 12 juli 2017

De ‘landelijke’ weg onderlangs de Schellerdijk in Zwolle om de woning in de uiterwaard te ontsluiten komt er. Deze oplossing werd eind vorig jaar door bewoners van het gebied aangegeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle. De woning moet opnieuw ontsloten worden, omdat er een grote geul tussen de woning en de Schellerdijk is gegraven voor het project Ruimte voor de Rivier Zwolle.

Iets verderop komt in de nieuwe weg naar ’t Kleine Veer een vrachtwagensluis om ongewenst (recreatie)verkeer in de uiterwaard tegen te gaan. In de afgelopen tijd werkte het waterschap de plannen uit. Omdat Ruimte voor de Rivier inmiddels is afgerond, gaat de gemeente het uitvoeren. De verwachting is dat de werkzaamheden nog dit jaar plaatsvinden.

Veerooster

ln de uiterwaard wordt op korte termijn ook een veerooster geplaatst in de weg richting 't Kleine Veer. Dit veerooster staat los van de gekozen ontsluitingsoplossing en was altijd al voorzien. Het veerooster is nodig om het gebied geschikt te maken voor beweiding door vee. Dit is in lijn met het vroegere Voermanlandschap, genoemd naar de bekende ‘IJsselschilder’ Jan Voerman senior. De man die eindeloze wolkenpartijen, grazende koeien en IJsselgezichten schilderde langs de IJssel bij Zwolle.

Rolstoelvriendelijk en klaphek

Onlangs zijn bij een aantal bewoners en de Fietsersbond vragen gerezen over het veerooster vanwege de veiligheid en toegankelijkheid van het gebied. Het waterschap heeft samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Zwolle het plaatsen van het veerooster opnieuw bekeken. Daaruit werd geconcludeerd dat het toch de beste oplossing is voor de combinatie van het beheer van de uiterwaard en het fietsverkeer. Wel worden extra maatregelen genomen. Zo wordt het veerooster rolstoelvriendelijk uitgevoerd en komt er naast het rooster een klaphek. Bezoekers die geen gebruik kunnen of willen maken van het veerooster kunnen dan via het klaphek het gebied in. 


Rolstoelvriendelijk veerooster

In de weg naar 't Kleine Veer wordt een rolstoelvriendelijk veerooster met klaphek geplaatst.