Waterschap met hoogwater, muskusratten en exoten op Veiligheidsdag 2017

Gepubliceerd op 11 juli 2017

In samenwerking met de gemeente Steenwijkerland is Steenwijk op zaterdag 15 juli het toneel van de tweejaarlijkse Veiligheidsdag van Veiligheidsregio IJsselland. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) geeft hier acte de presence. De Veiligheidsdag is een interactieve dag waarop brandweer, politie, geneeskundige hulpdiensten, defensie, waterschap, gemeente én vrijwilligersorganisaties laten zien hoe zij zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid. Waarschijnlijk zijn dat meer organisaties dan je denkt. Wil je weten hoe we samen kunnen zorgen voor onze veiligheid? Kom dan tussen 10.00 en 16.00 uur naar de Veiligheidsdag op het terrein rondom het Eesermeer in Steenwijk.

Hoogwaternoodpakket en exoten

Bij het waterschap kunnen bezoekers met het intypen van hun postcode zien hoe hoog het water er kan komen bij een extreme overstroming. De grote peilschaal geeft daarbij een goed beeld van de daadwerkelijke hoogte. En wat heb je eigenlijk nodig (of juist niet) voor een ‘hoogwaternoodpakket’? Ook kan (zwem)water worden gecontroleerd om te zien of het geschikt is om in te zwemmen en zijn muskusrattenvangers aanwezig met uitleg over nut en noodzaak van het vangen van deze dieren. Tevens wordt informatie verstrekt over de gevolgen van ‘exoten’ in ons water. Dit zijn uitheemse waterplanten die op het eerste gezicht geen kwaad kunnen en bewoners nogal eens vanuit de vijver of het aquarium in de sloot gooien.

76 zwembaden

Om een voorbeeld van een waterveiligheidsproject op locatie te geven, gebruikt WDODelta de waterberging in het Eesermeer. Het doel is om bij extreme neerslag tijdelijk water te bergen en vervolgens langzaam af te voeren. In het Eesermeer gaat het dan om 190.000 kuub extra water. Dat zijn zo’n 76 zwembaden met Olympische afmeting.

Ook de andere organisaties geven uiteraard tekst en uitleg over hun taken. Wat moet je bijvoorbeeld doen als er thuis brand uitbreekt, hoe kun je woninginbraak voorkomen, hoe kun je samen met je buren alert zijn op verdachte situaties, hoe verleen je op de juiste manier eerste hulp en hoe vinden reddingshonden vermiste personen onder het puin? Je ontdekt en beleeft het op de Veiligheidsdag. Bij Defensie mag je laten zien hoe goed je kunt schieten, bij de politie en de Brandweer kun je plaatsnemen in een politie- of brandweerauto, het waterschap laat je zien wat schoon en wat vies water is en bij de gemeente kun je je fiets laten graveren. Kortom, een dag die bol staat van de activiteiten voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op www.wdodelta.nl/veiligheidsdag..

Opletten en elkaar bijstaan

Hulpverleningsorganisaties bereiden zich voor op een mogelijke ramp of crisis. Dit doen ze door plannen te maken, door te oefenen en door te leren van elkaar. De inwoners in onze regio zijn daarbij zeker zo belangrijk. Iedereen kan zich vanuit zijn of haar mogelijkheden inzetten voor elkaar: het kind dat van de fiets valt, de buurman die onwel wordt, de voorbijganger die wordt aangereden of het huis verderop waar de deur open staat. Door simpelweg op te letten en elkaar bij te staan draag je al bij aan elkaars veiligheid.


Muskusratbestrijding

Muskustratbestrijders

Onderzoek waterbeestjes

waterbeestjes