Volop vertier tijdens opening recreatieve waterberging "Het Buldersveldje" in Nieuwleusen

Gepubliceerd op 6 juli 2017

Op woensdagmiddag 5 juli werd het project Buldersleiding in Nieuwleusen feestelijk afgesloten. Bestuurder Henk Oegema zette samen met leerlingen van basisschool Het Kompas vissen uit in de Buldersleiding om het opnieuw ingerichte waterbergingsgebied "Buldersveldje" te openen. De openingshandeling hoorde bij de feestelijke afsluting van het project Buldersleiding in Nieuwleusen. Het waterschap heeft hier waterbergingen opnieuw ingericht, een stuw vispasseerbaar gemaakt en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Visworkshops, informatiemarkt en Burgemeester van Buiten

Al voor de opening hadden leerlingen van het Agnietencollege beet tijdens de visworkshop onder leiding van vismeester Ingmar Hof. Samen met medestudenten van de opleiding "Sportvisserij" van de "Groene Welle" bracht hij de brugklas de fijne kneepjes van het vak bij. Ook na de officiële opening wierpen veel aanwezigen een hengeltje in de Buldersleiding. Voor de kleinere bezoekers was de Burgemeester van Buiten een ware trekpleister. Hij timmerde onder andere Buldersbeesten met de kinderen en liet hen waterbanen bouwen. Op het informatiemarktje was veel belangstelling voor de muskusrattenbestrijdes en de waterdiertjes.

Waterbergingen, vispasseerbare stuw en natuurvriendelijke oevers

De afgelopen periode heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de Buldersleiding opnieuw ingericht. De bermen van de watergang zijn afgegraven tot natuurvriendelijke oevers die in de zomermaanden minimaal 40 cm permanent onder water komen te staan. Door deze maatregel kan de waterbeplanting zich beter ontwikkelen. De stuw Middeldijk is vispasseerbaar gemaakt ter bevordering van de vismigratie. De waterbergingen zijn geoptimaliseerd en de watertoevoer verbeterd. Dit betekent dat in extreme situaties het water beter verdeeld kan worden om wateroverlast te voorkomen. Met deze maatregelen voert het waterschap niet alleen het waterbeleid uit, maar zorgt het ook dat iedereen meer van water kan genieten.


Pootje baden en vissen kjiken

IMG_1864

Gezelligheid op het Buldersveldje

IMG_1865

Vertier bij de Burgemeester van Buiten

IMG_1867

Toespraak lid Dagelijks Bestuur Henk Oegema

IMG_1859

Vissen in de Buldersleiding

IMG_1869