25 jaar Waterplan kop van Overijssel

Gepubliceerd op 15 mei 2017

Leefbaarheid en veiligheid verbeteren door samen te handhaven

Al 25 jaar krijgt de leefbaarheid en veiligheid op- en om het vaarwater in de Kop van Overijssel extra aandacht van de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, waterschap Drents Overijsselse Delta, Politie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Oost-Nederland en Rijkswaterstaat. Deze partijen werken hierbij intensief samen binnen het waterplan.

Dit plan geeft aan op welke wijze het toezicht op en de handhaving van de spelregels voor de recreatievaart en regelgeving rond natuur en milieu wordt opgepakt. De gemaakte afspraken zijn 10 mei nogmaals bevestigd.

Aandachtspunten

Bij de controles in het gebied gaat het onder andere om het tegengaan van het lozen van schadelijke stoffen zoals olie, vernieling van flora en fauna of stroperij, illegaal kamperen, geluidsoverlast en te snel varen. Daarnaast wordt ook de technische staat van vaartuigen en de infrastructuur op en rond het water bekeken. Ook worden er elke zomer een paar thema’s uitgelicht waarop extra wordt gecontroleerd. In de zomer van 2017 ligt de nadruk op handhaving afval, veiligheid en alcoholcontroles.

25 jaar Waterplan

25 jaar geleden is de unieke samenwerking tussen de partijen op het gebied van handhaving gestart. De samenwerking zorgt voor belangrijke efficiencyvoordelen. Met 15–20 opsporingsambtenaren wordt er jaarlijks voor gezorgd dat ongeveer 500.000 varende toeristen met plezier in de Kop van Overijssel varen. Het gebied bestaat uit 200 kilometer vaarweg en de meren Beulakerwijde, Belterwijde, Bovenwijde en het Giethoornse meer.

Samenwerken

De samenwerking tussen de negen partners zorgt ervoor dat er een goed evenwicht blijft bestaan tussen de verschillende belangen die er leven in de Kop van Overijssel. Op deze manier kunnen zowel recreanten als de bewoners samen blijven genieten van de unieke natuur en cultuur die deze regio te bieden heeft.

Maar niet alleen de bezoekers, inwoners en de natuur hebben baat bij de samenwerking. Ook de uitvoering van het toezicht en de handhaving is hierdoor efficiënter en effectiever doordat kennis, vaardigheden en materieel onderling gedeeld worden.


patrouilleboten

DSC_4140