Kom naar gemaal Harculo tijdens Dag van de bouw op 20 mei

Gepubliceerd op 9 mei 2017

Op zaterdag 20 mei 2017 van 10.00 - 15.00 uur is iedereen welkom om de bouw van het gemaal Harculo te bekijken. Dit gemaal nabij het Harculosepad 4 in Zwolle - Zuid bouwen wij ter vervanging van het oude gemaal dat is gevestigd in een gebouw op het terrein van de IJsselcentrale. Deze centrale en bijgebouwen worden gesloopt.

Het nieuwe gemaal is nodig om voor het juiste waterpeil voldoende water vanuit de IJssel in te kunnen laten in de woonwijk Zwolle- Zuid. Ook biedt het de mogelijkheid voor doorspoeling van het watersysteem en het op peil houden van het water in het landelijk gebied. Voldoende doorstroming in het watersysteem heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit.

Flinke slok water

Het gemaal met een capaciteit van 30 m3 per minuut = 1.800 m3 per uur bouwen we aan de buitenkant van de dijk. Via een ondergrondse leiding van 100 meter lengte en een diameter van 60 cm wordt het water van uit de IJssel onder de dijk doorgepompt het gebied in.

Uitvoering

Met ingang van april 2017 voert de bouwcombinatie bestaande uit Aannemersbedrijf Knol Akkrum, Roelofs Den Ham en Mous Waterbeheer Balk het project uit. Naar verwachting is in oktober 2017 het werk klaar.

Kijk voor meer info op dagvandebouw.nl en wdodelta.nl/projecten/gemaal-harculo