WDODelta in 'Roeg!'

Gepubliceerd op 20 april 2017

Gaat  ons waterschap ruig/roeg doen op tv? Nee, maar we zitten zaterdag  22 april wel in het programma Roeg van RTV Drenthe. Op TV Drenthe is dit programma over de natuur in Drenthe wekelijks te zien en het heet Roeg! Roeg! laat u zien hoe mooi de Drentse natuur is en hoe de wisselende seizoenen hun sporen achterlaten. De uitzending komt steeds vanaf een mooie plek in de provincie, middenin de natuur.

Oude Willem

Zaterdagavond 22 april staat het gebied Oude Willem centraal. Jeroen Visser vertelt daarin over de werkzaamheden van WDODelta. De huidige inrichting van de Oude Willem (landbouwenclave in het Nationaal Park Drents Friese Wold) veroorzaakt verdroging in de aanliggende hoogveentjes, vennen en vochtige heideterreinen. Met dit project streeft WDODelta  naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de lagere delen in de Oude Willem.
Het doel is om de beek volledig te herstellen, waarbij het gebied Oude Willem zich als bovenloop en brongebied van de Vledder Aa zal ontwikkelen. Onder natte omstandigheden kan meer water in het gebied worden vastgehouden. Door dit water gelijkmatiger af te voeren, vermindert de wateroverlast benedenstrooms. Tegelijkertijd levert het water uit de Oude Willem op die manier gedurende een langere periode in het jaar een belangrijke voeding voor de Vledder Aa.

Tijdstip van uitzending op 22 april:

17.41 uur, 18.39 uur, 19.41 uur en dan ieder uur.