Waterschapsarchieven vindplaats

Ontstaan

Op 1-1-2016 zijn de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden gefuseerd tot het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Deze beide waterschappen zijn ook weer ontstaan uit kleinere water- en zuiveringschappen. Al deze water- en zuiveringschappen noemen we de 'voorgangers' van WDODelta. Al die voorgangers hadden archieven.

Locatie

De oude archieven van de voorgangers van Groot Salland en Reest en Wieden zijn overgebracht naar zogenaamde archiefbewaarplaatsen. Hieronder ziet u een overzicht van de oude archieven met daarbij de locatie van de archiefbewaarplaatsen. Onderaan de pagina staan de contactgegevens van deze archiefbewaarplaatsen.
Om stukken uit de oude archieven in te zien, kunt u contact opnemen met de desbetreffende locatie. Deze archieven zijn openbaar en gratis in te zien.

Wat kunt u vinden

In de waterschapsarchieven vindt u overzichten van oude leggers, verbeterplannen met betrekking tot wateren, kaartmateriaal, notulen van vergaderingen, begrotingen, jaarrekeningen en dergelijke.
De inventarissen van de archieven van deze voorgangers kunt u vinden op het Drents Archiefnet: https://drentsarchiefnet.nl/ (Nb. deze zijn nog in bewerking tot begin 2019).

VOORGANGERS WATERSCHAP GROOT SALLAND

Voorganger

Vindplaats

Waterschap Salland, voorgangers:
polder Sekdoorn
polder Lierder- en Molenbroek
polder Zuthemerbroek
polder De Vijf Marken
De Molenpolder (Windesheim/Herxen)
Hengforderwaarden

Historisch Centrum Overijssel

Waterschap Bezuiden de Vecht voorgangers:
waterschap Dalmsholte
Waterschap Dieze
Waterschap Herfte
Waterschap Zuider vechtdijken en Zwarte Waters
Waterschap Vechtdijken

Historisch Centrum Overijssel

Waterschap Benoorden de Dedemsvaart voorgangers:
Waterschap Hasselt en Zwartsluis
Waterschap Westhuizingerveld

Historisch Centrum Overijssel

Waterschap Noorder Vechtdijken voorgangers:
3e Dijkdistrict Noorder Vechtdijken
Waterschap Dalfser Hooislagen en De Markte
Waterschap Het Ommerveld

Historisch Centrum Overijssel

Waterschap IJsseldelta voorgangers
waterschap De IJssellanden
waterschap De Zuiderzeepolder
waterschap Zalk
waterschap De Pieper
waterschap De Onderdijkse Polder
waterschap Mastenbroek
waterschap De Koekoek, het Zwijnsleger, de Hagens
waterschap Laag Zalk
waterschap Kamperveen
waterschap Dronthen
waterschap Benoorden de Willemsvaart
waterschap Broeken en Maten
waterschap Bedijking langs Dronthen

Archiefbewaarplaats van de gemeente Kampen

Zuiveringschap West-Overijssel

Historisch Centrum Overijssel

VOORGANGERS WATERSCHAP REEST EN WIEDEN

Voorganger

Vindplaats

Waterschap Wold en Wieden voorgangers
waterschap Vledder- en Wapserveensche Aa
waterschap Vollenhove
waterschap Nijeveen-Kolderveen

Coevorden

Waterschap Meppelerdiep
waterschap Oude Vaart
waterschap De Wold Aa
waterschap Middenveld
waterschap Smilde
waterschap Riegmeer
waterschap Ruinerwold
zuiveringsschap Drenthe

Coevorden

*) Adressen:
Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Van Wevelinkhovenstraat,

Postadres & parkeren: Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle

Telefoon          : 085 - 488 50 00

e-mail              : contactformulier of mail naar contacthco@historischcentrumoverijssel.nl

website           : https://www.historischcentrumoverijssel.nl/

Archiefbewaarplaats van de gemeente Kampen: Stadsarchief Kampen

Oudestraat 216C, 8261 CA Kampen

Telefoon          : 038 - 3370770

e-mail              : info@stadsarchiefkampen.nl

website           : https://www.stadsarchiefkampen.nl/

Coevorden / Archiefbewaarplaats Reest en Wieden

Archiefbewaarplaats

Burgemeester Feithsingel 2, 7742 BP  Coevorden

Telefoon          : 088 - 233 12 00

e-mail              : info@wdodelta.nl

website           : www.wdodelta.nl

Handige links:

  • Archiefwiki (lijst met archieftermen en een lijst van archieven en archieforganisaties in Nederland)
  • Nationaal Archief (zoeken in de collecties van het Nationaal Archief)
  • Archieven nl (landelijke toegang op inventarissen en tal van andere toegangen)
  • Historische bronnen van het Huygens Instituut ING (Historische bronnen ontsloten door Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)
  • Broncommentaren (online versie van de serie broncommentaren, uitgegeven door Huygens ING, o.m. over kadastrale bronnen, bevolkingsregister, boedelinventarissen etc.)
  • Staten generaal  (verslagen, kamerstukken, Kamervragen Eerste en tweede Kamer uit de periode