Aan- en verkoop gronden


Om onze projecten te realiseren, is soms ruimte en of grond nodig. In andere gevallen bezitten we grond  die juist niet meer nodig is voor de waterschapstaken. Op deze pagina leest u hoe het waterschap omgaat met het aankopen, verkopen en beheren van gronden. Wilt u op de hoogte blijven van koop, verkoop, ruiling, afwaardering of pacht van gronden door uw waterschap? Vul dan het aanmeldformulier grondzaken in. Uiteraard kunt u ons ook bereiken via telefoon en mail. Bekijk onze contactgegevens.

Aankoop

Voor de realisatie van een project is meestal grond nodig. Bijvoorbeeld voor een waterberging, een nieuwe waterloop of een natuurvriendelijke oever. Hiervoor gaan we in gesprek met eigenaren om de verschillende manieren van grondverwerving te bespreken.

Verkoop

Soms verkoopt het waterschap gronden die bijvoorbeeld als ruilgrond zijn aangekocht. Bij dijken wordt in principe niets verkocht.

Meestal geldt een 'Ja, mits...' beleid. Dit houdt o.a. in dat grond verkocht kan worden als het waterschap ook na de verkoop zijn taak onbelemmerd kan blijven uitvoeren.

Ruil

Soms is alleen ruimte nodig om plannen te realiseren. Het waterschap heeft een voorraad grond die kan worden ingezet als ruilgrond in het gebied.

Het ruilen van grond maakt de waterdoelen haalbaar en draagt bij aan een doelmatige verkaveling ten behoeve van de landbouw.

Pacht

Voor de realisatie van projecten kunnen we sommige gronden tijdelijk in gebruik gegeven aan derden. Dat kan door pacht of huur.

Op sommige eigendommen van zijn jachtrecht en of visrechten verhuurd. De visstand is ook van invloed op de waterkwaliteit.