Klimaat Actief!

Bekendmaking Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 21 maart 2017 besloten de ‘Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 – Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ vast te stellen. Op grond van de nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening kan een afweging worden gemaakt bij welke initiatieven van derden wij als waterschap willen aansluiten, en hoe. De subsidieregeling is bedoeld om – ‘in verbinding met de omgeving’ – te experimenteren om derden in ons beheersgebied te helpen bij en stimuleren tot het nemen van maatregelen.

Hiernaast treft u de subsidieregeling integraal aan.