Aanvraagformulier watererfgoed WDODelta

Dit het formulier dat u kunt gebruiken voor de aanvraag van een subsidie op grond van de Subsidieverordening Watererfgoed van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Wij behandelen uw aanvraag volgens de bepalingen van Subsidieverordening Watererfgoed en de Algemene wet Bestuursrecht.

Om te voorkomen dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen, vragen we u dit formulier nauwkeurig in te vullen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Algemene informatie van het watererfgoed-element waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

Toelichting aanvraag:

Het watererfgoedelement waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de kenmerken zoals genoemd in artikel 3 van de subsidieverordening Watererfgoed en geef hierop een toelichting (benoem in ieder geval de volgende onderdelen):

Overige gegevens bijvoegen als bijlage:

Andere subsidies:

Checklist Bijlagen

Bij een aanvraag tot verlening of wijziging van een subsidie op grond van deze verordening moeten de volgende bijlagen worden overgelegd:

  • Situatietekening van het watererfgoedelement t.o.v. de omgeving
  • Een begroting
  • De statuten van de privaatrechtelijke rechtspersoon
  • De laatst opgemaakte jaarrekening