Subsidies


Onze subsidieregelingen

Ontdek uw subsidiemogelijkheden

We nodigen u graag uit gebruik te maken van onze subsidies. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

De subsidies:

  1. Samenwerken aan voldoende en schoon water in landelijk gebied.
  2. Aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied. Het klimaatbestendig inrichten van de eigen leefomgeving: tegels uit de tuin, afkoppelen van regenwater.
  3. Watererfgoed: bijdragen aan het behoud van onze historische gemalen, sluizen en stuwen voor herstel en onderhoud.

Samen handen uit de mouwen

Samen handen uit de mouwen

Subsidieregeling 'Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied'

Het waterschap wil met deze subsidieregeling initiatieven ondersteunen die bijdragen aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied.

Welke voorstellen kunt u indienen?

  • het vergroten van kennis over agrarische bedrijfsvoering,

  • het verbeteren van de waterkwaliteit,

  • verbeteren van de beschikbaarheid van water,

  • het tegengaan van maaivelddaling in veengebieden.

Het subsidiebedrag verschilt per maatregel.

Deadline

Initiatieven kunnen worden ingediend tot en met woensdag 16 januari 2019.

De subsidieregeling

Subsidieregeling samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied (pdf, 404 kB)

Hoe aanvragen?

Vult u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Hierdoor kunnen we uw aanvraag goed beoordelen.

Aanvraagformulier subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied - 8 (docx, 64 kB)

Contact?

Indien u vragen hebt over uw initiatief of over deze regeling, dan kunt u contact opnemen met:

Bekijk het kaartmateriaal (onderdeel van de subsidieregeling):

Lees ook het persbericht: Nieuwe subsidieregeling voor maatregelen voldoende en schoon water in landelijk gebied

Subsidieregeling 'Watererfgoed'

'Steunen van initiatieven van derden voor behoud van watererfgoed elementen.'

Aanvraagformulier watererfgoed WDODelta

Uiteraard vallende in het werkgebied van het waterschap.

Persbericht: Subsidie voor koesteren historische gemalen, sluizen en stuwen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf van Toorn (088-2331492, rolfvantoorn@wdodelta.nl).

Subsidie Klimaat Actief!

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon

Ons waterschap is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen.

We zoeken daarbij duidelijk de samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard met de bewoners (gezamenlijk initiatief). Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut. Het waterschap verstrekt subsidie voor maatregelen die bijdragen om wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan.

Hieronder treft u de subsidieregeling aan.

Meer informatie:

Inspirerende voorbeelden (met subsidie)