Subsidies


Onze subsidieregelingen

Ontdek uw subsidiemogelijkheden

We nodigen u graag uit gebruik te maken van onze subsidies. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

De subsidies:

  1. Aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied. Het klimaatbestendig inrichten van de eigen leefomgeving: tegels uit de tuin, afkoppelen van regenwater.
  2. Watererfgoed: bijdragen aan het behoud van onze historische gemalen, sluizen en stuwen voor herstel en onderhoud.
  3. Subsidieregeling Genieten van Water

Subsidie Klimaat Actief!

Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon

Ons waterschap is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen.

We zoeken daarbij duidelijk de samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard met de bewoners (gezamenlijk initiatief). Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut. Het waterschap verstrekt subsidie voor maatregelen die bijdragen om wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan.

Hieronder treft u de subsidieregeling aan.

Meer informatie:

Subsidie Genieten van Water

Eerder besloot het bestuur al dat er een subsidieregeling moest komen voor Genieten van Water, de concrete invulling vindt u hieronder.

De regeling omhelst dat het waterschap (financiële) ondersteuning zal bieden aan initiatieven van derden met het verstrekken van een subsidieregeling. Denk hierbij aan een waterspeelplaats of een ommetje langs watergangen in beheer van het waterschap.

Hiervoor is vanaf 2019 een bedrag van € 50.000/jaar vrijgemaakt. de bijdrage per initiatief 50% van de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van  € 10.000.

Inspirerende voorbeelden (met subsidie)