Oeverbeschoeiing of steiger vervangen of plaatsen

Bent u van plan een nieuwe oeverbeschoeiing, steiger of vlonder aan te leggen? Let dan goed op welk materiaal u hiervoor gebruikt. Geïmpregneerd hout is niet toegestaan, maar er zijn genoeg alternatieven.

Geïmpregneerd hout niet gebruiken

Geïmpregneerd hout verrot minder snel en blijft dus langer goed. Maar impregneermiddelen (creosootolie of koper-, chroom- of arseenverbindingen) bevatten giftige stoffen. Als deze giftige stoffen in het water terechtkomen zijn ze gevaarlijk voor mensen, dier en alles wat in het water leeft. Zo horen dus niet in het water thuis. Geïmpregneerd hout mag u daarom boven en in het water niet gebruiken.

Wat kan wel?

Als geïmpregneerd hout niet is toegestaan, wat kunt ud an wel gebruiken voor uw beschoeiing, steiger of vlonder? Goede alternatieven zijn onbehandeld hout, gemodificeerd hout, beton of kunststof.

Watervergunning en bouwvergunning

Als u een oeverbeschoeiing, steiger of vlonder wilt plaatsen of vervangen dan heeft u in de meeste situaties een watervergunning en een bouwvergunning nodig. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente. Voord e watervergunning kunt u bij ook ons terecht.

Wel materiaal gebruiken we?

De oevers waar het waterschap Drents Overijsselse Delta voor zorgt zijn in veel gevallen beschoeid om te voorkomen dat het land afkalft door waterbewegingen. Als een beschoeiing aan vervanging toe is, gebruikt het waterschap hiervoor milieuvriendelijk hardhout (eiken, kastanje) dat zoveel mogelijk afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.


Duurzaam (geproduceerd) hout

Als hout op een verantwoorde manier is geoogst, is het een duurzaam, milieuvriendelijk materiaal voor uw steiger. Bij duurzaam bosbeheer blijft het bos in stand. Duurzaam hout herkuent u aan het certificaat, bijvoorbeeld het FSC-keurmerk of het logo Keurhout-duurzaam).

Gemodificeerd hout

Gemodificeerd hout is behandeld met biologisch afbreekbare stoffen om het langer houdbaar te maken. Hiervoor wordt bijvoorbeeld azijnzuur gebruikt. Gemodificeerd hout bevat over het algemeen geen milieubelastende stoffen. U mag het daarom gebruiken voor uw steiger, vlonder of beschoeiing.