Het perceel is momenteel verpacht /verhuurd

De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor informatieoverdracht aan de pachter over de schouwplicht.