Ik ben niet de (kadastrale) eigenaar van de sloot (kadastrale grens is over de sloot).

De eigenaar die aanliggend aan de sloot ligt, is verantwoordelijk (binnen 2 meter van insteek sloot). Eigendom doet hier niet ter zake. Er zijn ook schouwsloten in eigendom van het waterschap waarbij aan beide zijden de aanliggende percelen/eigenaren verantwoordelijk zijn.