Zijn de sloten goed schoongemaakt?

Gepubliceerd op 15 november 2018

We controleren in de periode van 19 november tot begin december of de ‘schouwsloten’ en duikers in ons werkgebied goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk omdat achterstallig onderhoud niet mag leiden tot wateroverlast of beperkingen voor de aanvoer van water. Het gaat om 8.000 sloten met een totale lengte van 2.460 km in het gebied dat zich uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Zo’n 60 waterschappers gaan met de iPad het veld in om de sloten en duikers te beoordelen.

Indeling watergangen

Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) zijn ingedeeld in de categorieën grotere watergangen, kleinere watergangen (schouwsloten) en overig water waar geen schouwplicht op rust. De grotere watergangen onderhoudt het waterschap zelf en de eigenaren en pachters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schouwsloten.

Schone schouwsloten en duikers

Dit onderhoud bestaat uit:

  • het talud en de bodem van de schouwsloten maaien;
  • de bodem uitdiepen tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duikers;
  • de duikers (buizen onder wegen en afscheidingen) in de schouwsloten goed schoonmaken, waardoor het water vrij kan doorstromen.

Herschouw

Eigenaren en pachters die de sloten en duikers niet of onvoldoende hebben schoongemaakt, krijgen hierover een brief. In december volgt de ‘herschouw’. Wanneer de zaak dan nog niet op orde is, kan het waterschap het onderhoud zelf uitvoeren of uitbesteden aan een loonwerker. De kosten hiervan zijn dan voor rekening van de eigenaar of pachter.


Schoonmaken sloot

schoonmaken sloot

Schouwen met de Ipad

Schouwen met de iPad