Waterschap controleert schoonmaken sloten weer in gehele werkgebied

Gepubliceerd op 27 september 2018

schouwen met de iPad Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert vanaf dit jaar het onderhoud van de sloten (schouwen) weer in zijn gehele werkgebied. Na de fusie in 2016 waaruit WDODelta is ontstaan, gebeurde dit in het zuidelijk deel van het werkgebied alleen op verzoek van eigenaren en pachters. Dit had te maken met verschillend beleid van de fusie-waterschappen.

Indeling watergangen

Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) in het werkgebied van WDODelta zijn ingedeeld in de categorieën grotere watergangen, kleinere watergangen (schouwsloten) en overig water waar geen schouwplicht op rust. De grotere watergangen onderhoudt het waterschap zelf en de eigenaren en pachters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schouwsloten. Hier gaat minder water door, maar deze sloten zijn wel belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.

Waarom weer schouw in gehele gebied

‘Een goed functionerend watersysteem en uniform beleid zijn voor het waterschap de redenen om de schouw weer in het gehele werkgebied in te voeren. Achterstallig onderhoud mag immers niet leiden tot wateroverlast of beperkingen voor de aanvoer van water. In het zuidelijk deel van ons werkgebied werden de sloten vanaf 2014 alleen nog op verzoek ‘geschouwd’. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat het hier voor de eigenaren en pachters wennen is dat de schouw weer voor alle schouwsloten geldt’

geeft dagelijks bestuurslid Henk Oegema van WDODelta aan.

Schone schouwsloten en duikers

Sloten vrij houden Dit onderhoud bestaat uit:
- het talud en de bodem van de schouwsloten maaien;
- de bodem uitdiepen tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duikers;
- de duikers in de schouwsloten goed schoonmaken, waardoor het water vrij kan doorstromen.

Wanneer schouwen

Vanaf 15 november gaat het waterschap aan de slag met het controleren of de schouwsloten en duikers goed zijn schoongemaakt. In december volgt de herschouw.


Kaart met schouwsloten

Kaart

Op de speciale webpagina www.wdodelta.nl/najaarsschouw vindt u onder meer de kaart met alle schouwsloten in het werkgebied. Ook leest u over het schoonmaken van watergangen en meer.