5 vragen over de schouw aan Henk Oegema, dagelijks bestuurslid van WDODelta

Waterschappers gaan binnenkort weer op pad om te controleren of de sloten en duikers goed zijn schoongemaakt. We noemen dit de schouw. Wat is dat eigenlijk en waarom doet het waterschap dit?

1

Schone sloten zijn van belang voor een goede waterafvoer in natte perioden en voor de aanvoer van water in droge tijden.

2

Het waterschap onderhoudt de grotere watergangen. De kleinere watergangen worden onderhouden door de eigenaren en pachters. Dit zijn de watergangen die het waterschap controleert, vandaar dat wij ze ‘schouwsloten’ noemen.

4

Wij kijken of de schuine slootkanten (het talud), de bodem van de sloten en de duikers goed zijn schoongemaakt. De duikers zijn de betonnen buizen onder wegen en afscheidingen waar water doorheen stroomt. Wanneer dit allemaal goed schoon is, dan kan het water vrij doorstromen.

6

Vanaf 15 november vindt de schouw plaats. Eigenaren en pachters die de sloten niet of onvoldoende hebben schoongemaakt, krijgen hierover een brief. In december volgt de ‘herschouw’. Wanneer de zaak dan nog niet op orde is, kan het waterschap het onderhoud zelf uitvoeren of uitbesteden aan een loonwerker. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar of pachter.

5

Een goed functionerend watersysteem en uniform beleid zijn voor het waterschap de redenen om de schouw weer in het gehele werkgebied in te voeren. Achterstallig onderhoud mag immers niet leiden tot wateroverlast of beperkingen voor de aanvoer van water. In het zuidelijk deel van ons werkgebied werden de sloten vanaf 2014 alleen nog op verzoek ‘geschouwd’. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat het hier voor de eigenaren en pachters wennen is dat de schouw weer voor alle schouwsloten geldt.