4 vragen over de controle op schoonmaak van sloten aan Herman Odink, dagelijks bestuurslid

Het waterschap controleert in het najaar of de sloten en duikers goed zijn schoongemaakt. We noemen dit de schouw. Wat is dat eigenlijk en waarom doet het waterschap dit?

vraag 1 najaarschouw

“Schone sloten zijn van belang voor een goede waterafvoer in natte perioden en voor een goede wateraanvoer in tijden van droogte.”

Wie onderhoudt welke watergangen

“Het waterschap onderhoudt zelf de grotere watergangen. Dit zijn de watergangen die belangrijk zijn voor het watersysteem in ons werkgebied. De kleinere watergangen worden onderhouden door eigenaren en pachters. Bijvoorbeeld door agrariërs die het slootwater gebruiken voor het besproeien van hun gewassen. Dit zijn de watergangen die het waterschap controleert, vandaar dat wij ze ‘schouwsloten’ noemen.”

Wanneer vindt de schouw plaats

“Wij kijken of de schuine slootkanten (het talud), de bodem van de sloten en de duikers goed zijn schoongemaakt. De duikers zijn de betonnen buizen onder wegen en afscheidingen waar water doorheen stroomt. Wanneer dit allemaal goed schoon is, kan het water vrij doorstromen. En dus goed worden aan- of afgevoerd. De meeste eigenaren en pachters maken overigens de sloten prima schoon. Daar zijn we blij mee. Goede doorstroming van water is ook in hun eigen belang."

1

“Ieder jaar vanaf 15 november. Eigenaren en pachters die de sloten niet of onvoldoende hebben schoongemaakt, krijgen hierover een brief. In januari volgt de ‘herschouw’. Wanneer de zaak dan nog niet op orde is, kan het waterschap het onderhoud zelf uitvoeren of uitbesteden aan een loonwerker. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar of pachter. Gelukkig komt dit nagenoeg niet voor.”


Herman Odink

Herman Odink