Najaarsschouw


schouwen met de iPad n

Elk jaar controleren wij het onderhoud van de zogenaamde schouwsloten. We noemen dit schouwen. Dit najaar doen wij dat voor het eerst met een nieuwe manier van werken. We gaan namelijk gebruik maken van satellietbeelden in plaats van een fysieke controle door een groot aantal medewerkers. Zo brengen we in kaart hoe de sloten zijn schoongemaakt en onderhouden.

maaien

Goed onderhoud voor een juiste doorstroming van het water. Alleen zo kunnen wij water aanvoeren in perioden van droogte en water afvoeren bij hevige regenval. Ieder jaar controleren wij ruim 8.000 sloten. Het gaat om een totale lengte van 2.500 kilometer sloten. Hiervoor is inzet van veel medewerkers nodig. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen te doen. Dat is efficiënter en kostenbesparend.

Digitale schouw

In de periode oktober/half november heeft een satelliet foto’s van het gehele werkgebied gemaakt. Een computerprogramma heeft de foto’s van 8 november geanalyseerd en beoordeeld in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Sloten met te veel begroeiing in het water zijn als ‘niet schoon’ beoordeeld. Echter, ook droge sloten en sloten met een gering wateroppervlak kunnen als ‘niet schoon’ worden aangemerkt.

Eigenaren en onderhoudsplichtigen van sloten die als 'niet schoon' worden aangemerkt, ontvangen een brief met het verzoek alsnog de sloot te onderhouden. Maar ook droge sloten en sloten met een klein wateroppervlak kunnen als 'niet schoon' worden aangemerkt.

Wij vragen uw begrip als u ten onrechte een brief ontvangt. U helpt ons om dit aan ons door te geven. Met deze informatie kunnen wij het systeem steeds verder verbeteren.

begroeide oevers

4 vragen aan Herman Odink, dagelijks bestuurslid

Het waterschap controleert of de sloten en duikers goed zijn schoongemaakt. We noemen dit de schouw. Wat is dat eigenlijk en waarom doet het waterschap dit? We stellen ons dagelijks bestuurslid vier vragen. Lees deze en zijn antwoorden in dit artikel.

kanaaltje

Contact

Heeft u vragen?

Dan kunt u mailen met schouw2019@wdodelta.nl.

satellietbeelden

Voorheen gingen we het veld in om sloten te inspecteren. Een volgende stap had inspecteren met drones kunnen zijn. Wij slaan die stap over en controleren de schoonmaak van sloten met satellietbeelden.

Schoon water_watergang met groene kant

Onderhoud sloten

Schone sloten zijn belangrijk voor goede wateraanvoer en -afvoer. Om wateroverlast in natte perioden te voorkomen, moeten sloten goed zijn onderhouden en schoongemaakt. Ook in droge tijden is dit belangrijk, zodat we dan water kunnen aanvoeren.

Onderhoud van sloten gaat over:

  • het talud en de bodem van de schouwsloten zijn gemaaid
  • de bodem is uitgediept tot de onderzijde van de eventueel aanwezige duiker
  • de duikers in de schouwsloten goed zijn schoongemaakt
Schoon houden inlaat voor water doorvoer 6

Schone sloten en duikers

Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) in ons werkgebied zijn ingedeeld in drie categorieën sloten: watergangen, schouwsloten en overig water.

  1. Het waterschap onderhoudt veelal de zogenoemde watergangen. Dit is het hoofdwatersysteem.
  2. De tweede categorie sloten zijn de schouwsloten. De eigenaren van percelen grenzend aan schouwsloten zijn verplicht om deze te onderhouden en de duikers schoon te houden. Hier gaat misschien  minder water door, maar deze sloten zijn wel belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.
  3. De laatste categorie sloten zijn overige wateren. Als deze sloten grenzen aan een aanliggend erf of land, is het voor de eigenaren en gebruikers ook belangrijk dat zij hun sloten onderhouden, maar die worden niet gecontroleerd door het waterschap.