Erfafspoeling


Voorkom afspoeling van het erf

Op het boerenerf vinden veel activiteiten plaats zoals het opslaan van kuilvoer, het reinigen van machines en de uitloop van koeien over een koepad. Bij deze bezigheden kan het erf vuil raken. Als dit niet direct wordt schoongemaakt kan perssap, (drijf)mest en vervuild hemelwater rechtstreeks naar het oppervlaktewater stromen. Op de website van Broos water leest u hoe u dit kunt voorkomen.

erfafspoeling

Schoon gedeelte

Dakoppervlakken en terreingedeelten met weinig transportbewegingen zijn doorgaans schoon. Het hemelwater van het schone gedeelte mag rechtstreeks op het oppervlaktewater worden geloosd.

Voorkom dat dit schone hemelwater door afstroming over vervuilde terreindelen alsnog vervuild raakt.

Mogelijk verontreinigd gedeelte

Door transportbewegingen en opslag kan dit gedeelte van het erf vervuilen. Houd het zo schoon mogelijk door bijvoorbeeld wekelijks te vegen. Het afstromende hemelwater kunt u via een (begroeide) greppel naar het oppervlaktewater brengen (zogenaamde ‘groene zuivering’). Op deze manier kan in de greppel eventueel organisch materiaal bezinken voordat het in de sloot geloosd wordt.

Voorkom verontreiniging door apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Denk hierbij niet alleen aan de rijenspuit maar ook aan de poot- en zaaimachine en/of de opslagplek van kisten. De groene zuivering functioneert namelijk niet voor dit type stoffen.

Meer informatie?

Meer praktische informatie over wet- en regelgeving en emissiebeperking op het erf vindt u via onderstaande links:

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.