Hoogwater en storm januari 2018

afgelopen zondagmorgen vroeg op de Veerweg Olst Olsterveer

Foto Hette Koopmans

Veerweg, Olst