Hoogwater en storm januari 2018

Jeroen Mulder, Ronald Diepman en Harm Ruitenberg Vecht

Dijkbewaking bij de Vecht