Calamiteiten


Calamiteit?

Neem direct contact met ons op. U kunt ons zeven dagen per week, 24 uur per dag bereiken op 088-2331200. Wij gaan dan zo snel mogelijk aan de slag om de calamiteit te verhelpen.

Bel 088 - 233 12 00

Wanneer is iets een calamiteit?

Er is sprake van een calamiteit als een situatie gevaar oplevert voor het milieu, voor de veiligheid van de inwoners of voor de volksgezondheid. Voorbeelden van calamiteiten waarbij het waterschap snel moet ingrijpen, zijn:

 • Verontreiniging van het oppervlaktewater;
 • Doorbraken van waterkeringen (dijken, sluizen etc)
 • Extreem hoog of laag waterpeil in de watergangen;
 • Breuk in de rioolpersleiding buiten de bebouwde kom;
 • Storing in riool- of poldergemalen (rode lamp brandt);
 • Brand in of bij waterschapskantoren, -gebouwen of -werkplaatsen;
 • Dode dieren in het oppervlaktewater (zie ook: botulisme);
 • Wateroverlast.

Niet-acuut probleem

Bent u getuige van een niet-direct bedreigende situatie zoals lichte schade aan watergangen, de aanwezigheid van muskus- of beverratten of een kadaver in het water?

Fijn als u dit meldt via het digitaal formulier of ons algemene telefoonnummer.

Crisisorganisatie

Als er sprake is van een calamiteit, wordt de crisisorganisatie binnen WDODelta operationeel. Wat dat inhoudt staat beschreven in ons crisisplan. Dit plan is afgestemd op de gemeentelijke rampenplannen en plannen van andere overheden. U kunt dit plan downloaden op deze pagina.

Links

 • Via de website risicokaart.nl kunt u eenvoudig de risico's bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren.
 • Op de website nctv.nl vindt u de onderwerpen die te maken hebben met de Nationale Veiligheid.
 • Bij een ramp geeft de overheid meer informatie via de rampenzender. Vaak is dat de regionale radio.