Bestrijdingsmiddelen


Uitrijden bestrijdingsmiddelen

Wij meten hoeveel vreemde stoffen in het water voorkomen en of de wettelijke normen worden overschreden. Ze kunnen dan de waterkwaliteit bedreigen en risico's opleveren voor mens, plant en dier.

De resultaten van onze metingen liggen vast in bestrijdingsmiddelenrapportages. Download hier (pdf, 13 MB) de meest recente bestrijdingsmiddelenrapportage.

Meer informatie

Praktische informatie over water op uw boerenbedrijf en het toepassen van driftarme spuitkoppen vindt u op de website ToolboxWater. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons.