Bestrijdingsmiddelen


Uitrijden bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelenrapportages

Wij meten hoeveel vreemde stoffen in het water voorkomen en of de wettelijke normen worden overschreden. Ze kunnen dan de waterkwaliteit bedreigen en risico's opleveren voor mens, plant en dier. De resultaten van onze metingen liggen vast in bestrijdingsmiddelenrapportages. Download hier (pdf, 13 MB) de meest recente bestrijdingsmiddelenrapportage.

Regionale Atlas Bestrijdingsmiddelen

De regionale atlas bevat informatie over aantal normoverschrijdende en aangetoonde stoffen per meetpunt, welke stoffen in welke mate wanneer normoverschrijdend zijn, en welke middelen en teelten daarbij horen.

Meer informatie

Praktische informatie over water op uw boerenbedrijf en het toepassen van driftarme spuitkoppen vindt u op de website ToolboxWater.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons.