Absorberen perssappen


Uit opgeslagen kuilvoer op een boerenerf kan perssap vrijkomen. Daardoor gaat de kwaliteit van het voer achteruit. Bovendien kan perssap het oppervlaktewater verontreinigingen. Het aanbrengen van een absorberende onderlaag onder het kuilvoer is een goede oplossing. Dat is beter voor de voedingswaarde en draagt bij aan schoner water.

Film: hoe maak ik de absorberende onderlaag?

Download

In de brochure 'perssap blijft in de kuil' leest u hoe u een onderlaag van stro kunt aanbrengen. Zie ook het rapport over de toename van de voederwaarde van het stro.