Het verschil tussen giftige jacobskruiskruid en onschuldige boerenwormkruid

Regelmatig wordt het waterschap gebeld omdat mensen een plant hebben zien groeien die erg lijkt op het giftige jacobskruid. Wij gaan dan naar de locatie kijken. Gelukkig is het niet altijd jacobskruid maar blijkt het om het boerenwormkruid te gaan.

Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen deze twee planten?

Jacobskruiskruid

Jacobskruid is een felgeel bloeiende plant die vanaf de tweede helft juni tot in oktober bloeit. De belangrijke kenmerken zijn de duidelijke rozetten als de planten nog niet bloeien en de paars gekleurde stengels waaraan de bloemen groeien. De bladeren hebben gelobde randen en zijn donkergroen. De bloemen zitten dicht op elkaar en vormen samen een slordige gele paraplu. In het hooi kun je de plant herkennen aan de paarsachtige stengels.

Jakobskruiskruid is giftig voor de meeste zoogdieren en ook voor de mens. De bloemen bevatten twee keer zoveel gif als de bladeren.

Boerenwormkruid

Boerenwormkruid is een vaste plant. De stengel is donkerbruin en kantig. De bloeivorm is schermvormig, die uit tientallen afzonderlijke bloemhoofdjes bestaat. De schermen, die dicht op elkaar staan, zijn gevormd uit buisbloempjes die ook weer dicht op elkaar staan. De hoofdbloeitijd valt in de periode juni tot en met augustus. De plant kent ook een nabloei die kan aanhouden tot aan de herfst. Boerenwormkruid wordt tot de kompasplanten gerekend, omdat de plant zijn bladeren altijd richt naar de zonzijde, het zuiden dus. De plant heeft een droge zanderige grond nodig. Deze is vaak te vinden langs wegbermen.