Landbouw en natuur


In de agrarische sector wordt elke dag voor verschillende doeleinden water gebruikt. Denk aan de bewatering van gewassen, drinkwater voor vee, het reinigen van machines en verbruik van water bij mestverwerking. Agrarische bedrijven moeten zich aan regels houden bij het afvoeren van het gebruikte water.

Maaien

Toptaak maaiwerkzaamheden moBenieuwd wanneer het waterschap in uw buurt maait?

Bestrijdingsmiddelen

We meten hoeveel vreemde stoffen in het water voorkomen en of ze de wettelijke norm overschrijden. In dat geval kunnen ze een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit met risico's voor mens, plant en dier.

Gewasschade

Hebben uw gewassen schade geleden door werkzaamheden van het waterschap? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw kosten.

Vul het aanvraagformulier compensatie gewasschade (pdf, 111 kB) in en stuur het naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle

Bel voor vragen over de compensatie 088-2331200.

Actuele waterstanden

Het waterschap heeft digitale kaarten met actuele waterstanden. Onderstaande kaart toont verschillende meetpunten in ons gebied met daarbij de waterstanden en neerslaggegevens. Op dit moment zijn alleen de gegevens voor het gebied van voormalig Waterschap Groot Salland beschikbaar. De waterstanden in het gebied van het voormalig waterschap Reest en Wieden zijn medio 2016 beschikbaar.