Landbouw en natuur


In de agrarische sector wordt elke dag voor verschillende doeleinden water gebruikt. Denk aan de bewatering van gewassen, drinkwater voor vee, het reinigen van machines en verbruik van water bij mestverwerking. Agrarische bedrijven moeten zich aan regels houden bij het afvoeren van het gebruikte water.

foto maaien bij persbericht

Maaien

Benieuwd wanneer het waterschap in uw buurt maait?

Bestrijdingsmiddelen

We meten hoeveel vreemde stoffen in het water voorkomen en of ze de wettelijke norm overschrijden. In dat geval kunnen ze een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit met risico's voor mens, plant en dier.

gras aan hark

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Bent u boer, adviseur of bestuurder en geïnteresseerd in meer informatie over waterprojecten? Kijk op de website Agrarisch Waterbeheer voor tips, voorbeelden en documenten over agrarisch waterbeheer.

jacobskruid

Giftige plant?

Regelmatig wordt het waterschap gebeld omdat mensen een plant hebben zien groeien die erg lijkt op het giftige jacobskruid. Wij gaan dan naar de locatie kijken. Gelukkig is het niet altijd jacobskruid maar blijkt het om het boerenwormkruid te gaan.

Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen deze twee planten?

blauwig water

Actuele waterstanden

We hebben digitale kaarten met actuele waterstanden. Onderstaande kaart toont verschillende meetpunten in ons gebied met daarbij de waterstanden en neerslaggegevens.

erf

Erfafspoeling

Op het boerenerf vinden veel activiteiten plaats zoals het opslaan van kuilvoer, het reinigen van machines en de uitloop van koeien over een koepad. Bij deze bezigheden kan het erf vuil raken. Kijk voor meer informatie en tips op de pagina erfafspoeling.