Aanbesteden

Als WDODelta gaat aanbesteden, wordt dat bekend gemaakt op deze pagina. Hier zijn dan de programma's van eisen of een beschrijvend document raadpleegbaar.

Er zijn momenteel geen aanbestedingen