Aanbestedingen


Actuele aanbestedingen

Als WDODelta gaat aanbesteden, wordt dat bekendgemaakt op de website van TenderNed.

Klachtenregeling Aanbesteden

Het waterschap heeft de 'Uniforme klachtenregeling Aanbesteden waterschappen waterkracht' van toepassing verklaard. Op grond van deze klachtenregeling kunnen bezwaren tegen een lopende aanbesteding, die onvoldoende zijn afgehandeld in de 'Nota van Inlichtingen', binnen zes kalenderdagen voor de sluiting van de betreffende aanbesteding per e-mail worden ingediend bij:

het Klachtenmeldpunt aanbesteden via meldpuntaanbesteden@wdodelta.nl.

Bekijk hier de regeling.