De werkgroep GroeneKerk zet zich actief in om de gemeenschap aan te sporen tot duurzaamheid en klimaat bewustwording. Hoe ze dat doen? Dat vragen we aan Mans Boelens en Jan Harm Ramaker, de één actief lid van de werkgroep GroeneKerk de ander kerkrentmeester.

 1. Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Mans: “De werkgroep neemt verschillende initiatieven om de (kerk)gemeenschap aan te zetten tot duurzaamheid. We zetten zelf acties uit en proberen bewustwording over klimaatverandering en duurzaamheid te creëren in de gemeenschap”. De werkgroep GroeneKerk is onderdeel van de Protestantse Gemeente in Dalfsen en Oudleusen.

2. Hoe is het idee voor een ‘GroeneKerk’ eigenlijk ontstaan?

Mans: “Wij zijn geïnspireerd geraakt door het landelijke initiatief GroeneKerken”. GroeneKerken inspireert geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. Het verkleinen van onze voetafdruk speelt daarin een belangrijke rol. “We willen de aarde die ons gegeven is op een goede manier doorgeven” aldus Mans.

3. Onlangs hebben jullie infiltratiekratten laten plaatsen. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

Infiltratiekratten onder de grond bij GroeneKerk in Dalfsen

Jan Harm: “In overleg met de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters werd nagedacht over een andere manier van afvoeren van het hemelwater dat via de dakgoten op het gemeenteriool werd geloosd. We zochten een oplossing om het water vast te houden in de grond zodat er in tijden van droogte een buffer ontstaat en het water niet meer onnodig gezuiverd hoeft te worden via de riolering. Het college van kerkrentmeesters heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en navraag gedaan bij de gemeente Dalfsen en bij het waterschap. De gemeente Dalfsen bleek een aantrekkelijke regeling te kennen waarvan onze kerk gebruik mocht maken. Dit scheelde enorm in de kosten waardoor de kerk kon besluiten deze stap te nemen. Omdat de consistorie van de kerk in Oudleusen afgelopen voorjaar werd verbouwd, besloot men daar meteen door te pakken. De werkzaamheden voor de hemelwateropslag werden uitgevoerd. Er werd gekozen voor lozing op het grondwater via zgn. infiltratiekratten die onder de grond komen te staan. Nu wordt het grondwater niet meer rechtstreeks op het riool geloosd, maar ontstaat er een buffer via de infiltratiekratten die langzaam kan worden afgegeven aan de grond in drogere tijden.

4. Hoe kan iemand zelf gemakkelijk een steentje bijdragen?

Mans: “Je kan op veel vlakken een steentje bijdragen. Wees jezelf bewust van wat je doet en kijk goed welke keuzes je maakt. Zo kiezen wij er bijvoorbeeld voor om Fair trade koffie te schenken in de kerk in kopjes in plaats van plastic bekers. We gebruiken zo min mogelijk papier als het ook digitaal kan”. Jan Harm: “Het dak van het kerkelijk zalencentrum ‘De Overkant’ hebben we voorzien van ruim honderd zonnepanelen. Dit kan je ook thuis op je eigen dak laten plaatsen.”  

5. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Mans: “In de toekomst willen we alle verlichting vervangen door led lampen. Een deel is al uitgevoerd. Meer dan honderd lampen in de kroonluchters zijn vervangen door led. Voor de Grote kerk in Dalfsen zoeken we nog een oplossing voor de afvoer van het hemelwater.”

foto's bij dit bericht zijn gemaakt door Jan Harm Ramaker