Waterpeil op de Vecht stijgt, waterschap alert

Gepubliceerd op 15 maart 2019

Door de vele regen in het stroomgebied van de Vecht (ook in Duitsland) en opstuwende wind, is het waterpeil in de Vecht sterk gestegen. We houden de stijging van het waterpeil nauwlettend in de gaten.

Hoogwater en sterke stroming

Het waterschap adviseert de boeren, gebruikers, campings en recreatiebedrijven in de uiterwaarden van de Vecht rekening te houden met het stijgende water en sterke stroming.

Dit kan mogelijk plaatselijk leiden tot wateroverlast.

Het voet- fietspad over stuw Vechterweerd is vanwege het hoge water gestremd. Dit is met waarschuwingsborden aangegeven.

Verwachting

De verwachting is dat de water in de Vecht vanaf vandaag met nog circa 25 cm zal stijgen en in de loop van de komende week gaat zakken. De ontwikkeling van de waterstanden is te volgen op https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/


vecht 1
vecht 2