Jongeren verkiezingsfestival in samenwerking met Provincie en Waterschap

Gepubliceerd op 1 maart 2019

Stemmen? HOEZO?

Op dinsdag 19 maart organiseert de Nationale Jeugdraad (NJR) voor de studenten van het Alfa-college een Verkiezingsfestival rondom de Provinciale en Waterschapsverkiezingen. Dit gebeurt in samenwerking met de Provincie Drenthe en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De dag wordt om half tien feestelijk geopend door onze dijkgraaf Herman Dijk:

“Jongeren die voor de eerste keer gaan stemmen zijn voor ons een belangrijke doelgroep. Als zij inzicht hebben in het belang van water voor hun eigen leefomgeving én dat daar belangrijke keuzes over te maken zijn, dan is dat een besef dat ze de rest van hun volwassen leven met zich meedragen.”

Om drie uur wordt de dag passend afgesloten door een bezoek van de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma.

Tijdens deze dag maken honderden studenten kennis met de Stemmen? HOEZO? campagne en gaan aan de slag met de jongerenkieswijzer, relevante verkiezingsthema’s en regionale politiek. Het festival bestaat uit informatieve workshops en een interactief festivalterrein waar de studenten op een feestelijke manier gemotiveerd worden hun stem te laten horen.

En dat is van groot belang: het vertrouwen in de politiek onder jongeren is namelijk laag, en de jongerenopkomst (18-24) tijdens verkiezingen nog lager. Als gevolg hiervan wordt de gemiddelde mbo’er steeds slechter vertegenwoordigd in de politiek. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen!

Op 20 maart is ook een stembureau op het Alfa-college (Voltastraat 33). Burgemeester Loohuis van Hoogeveen zal ’s morgens om 8.00 uur de eerste stem uitbrengen.

Het is voor het eerst dat op de school gestemd kan worden.

Een extra stimulans voor de jongeren om de 20e hun stem uit te brengen!

Organisatie

Rondom de verkiezingen organiseren NJR en ProDemos verkiezingsfestivals op 12 verschillende onderwijsinstellingen door het hele land. Zes van deze festivals vinden plaats rond de Provinciale en Waterschapsverkiezingen. De andere zes festivals vinden plaats in mei rond de Europese verkiezingen.

NJR is de springplank van de nieuwe generatie. Het is de missie van NJR om jongeren te verbinden, met hun eigen sterke punten, met elkaar en met de organisaties die vorm geven aan onze wereld

Kijk voor meer informatie op www.njr.nl