David van Raalten nieuw directielid Waterschap Drents Overijsselse Delta

Gepubliceerd op 8 oktober 2018

David van Raalten wordt per 1 november directielid bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Met secretaris-directeur Eveline de Kruijk en directielid René van der Spank vormt hij straks het driehoofdige directieteam. Van Raalten is tot op heden programmaleider Klimaatadaptatie bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en binnen Arcadis EMU (Europe, Middle East and United Kingdom) verantwoordelijk voor Watermanagement.

Het thema water loopt als een rode draad door de carrière van het nieuwe directielid. Van Raalten studeerde Landinrichtingswetenschappen aan de Wageningen Universiteit. Hij bekleedde uiteenlopende functies bij Arcadis. Zo was hij onder meer regiomanager Centraal en Oost Europa en hoofd van de adviesgroep Rivier & Kust. Hij werkte aan waterveiligheidsprojecten, zowel binnen het programma Ruimte voor de Rivier als Zwakke Schakels langs de Nederlandse kust. De laatste jaren is daar het thema klimaatadaptatie nadrukkelijk bij gekomen. Ook is Van Raalten internationaal actief. Naast zijn werk als programmaleider Klimaatadaptatie, zit hij in het beleidsteam en is hij European Leader Water Management bij Arcadis EMU.

Bij het waterschap richt hij zich vooral op waterveiligheid en de thema’s Klimaat Actief, Duurzaam DOEN en internationale samenwerking.

Dijkgraaf Herman Dijk:

“We zijn blij dat we een professional hebben gevonden die graag mensen inspireert om gezamenlijk resultaten te bereiken. We willen in verbinding met onze omgeving staan en samen werken om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Ik heb de volle overtuiging dat David daar een belangrijke bijdrage aan levert en wens hem alle succes toe.”

Van Raalten:

“Ik kijk er naar uit om vanuit een andere invalshoek met verschillende partners samen te werken aan één doel: een schoon, veilig en toekomstbestendig watersysteem. Maar vanaf nu dus met verantwoordelijkheid voor het hele traject: van beleid maken, uitvoeren, concrete projecten realiseren tot het beheren ervan. Ik heb mede daardoor veel zin in deze nieuwe baan.”


David van Raalten

David nvan Raalte