Waterschap start gemaal Stroink weer op

Gepubliceerd op 4 maart 2018

Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water vanuit de polders. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start daarom de bemalingen in het werkgebied gefaseerd weer op. Maandagochtend 5 maart begint het gemaal Stroink tussen Vollenhove en Blokzijl weer met het wegpompen van water uit Noordwest-Overijssel. Ook andere gemalen gaan weer in werking.

Gemalen ijsvrij

Om te kunnen malen, moeten de gemalen ijsvrij zijn. Gemalen die zijn vastgevroren, worden weer ijsvrij gemaakt. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat stuwen weer beweegbaar zijn. Hiervoor wordt ijs voorzichtig van vastgevroren rubbers verwijderd.

Voorzichtig

Het waterschap gaat voorzichtig te werk met het opstarten van de poldergemalen. Te snel afvoeren van water, kan schade toebrengen aan oevers en kades door aanhangend ijs. Hierop worden extra inspecties uitgevoerd.

IJs wordt onbetrouwbaar

Zoals de gehele ijsperiode gebruikelijk is, is ook dit besluit  in overleg met de coördinator van de verschillende ijsclubs genomen. De ijsdikte op de meren, sloten, vaarten en kanalen neemt nu snel af en daardoor ook de betrouwbaarheid van het ijs. Door de bemaling ontstaan er eerst plaatselijk zwakke plekken die niet duidelijk zichtbaar zijn. De komende dagen wordt er geen vorst van betekenis meer verwacht. Nu de vorst verdwijnt is de bemaling de eerste prioriteit.