Waterschapstarieven 2018 vastgesteld

Gepubliceerd op 29 november 2017

De belastingtarieven zijn in de vergadering van 28 november door het Algemeen Bestuur van het waterschap vastgesteld.  De tarieven dalen volgend jaar met gemiddeld vijf procent. Hiervoor wordt 5,1 miljoen euro uit de reserves gebruikt.

Bestuurder en portefeuillehouder Financiën Herman Odink licht toe.

‘Het doel is het geld in de komende jaren in te zetten om stijgingen van de waterschapsbelasting te voorkomen of op z’n minst te beperken.

Dit voorstel is omarmd door het AB. De tarieven volgend jaar verlagen, is daarvan een concreet voorbeeld.’

De uitgaven zijn de afgelopen twee jaar licht gedaald. De totale kosten over 2018 begroot het waterschap op 113,9 miljoen euro. (2017 118,4 mln.)  Eerder dit jaar besloot het waterschapsbestuur een plus van 2,7 miljoen euro uit de jaarrekening toe te voegen aan de reserves.

Video: behandeling agendapunt 4: heffingsverordeningen 2018

Algemene bestuursvergadering 28.11.2017

Besluit heffingsverordening 2018 webcast
Webcast: besluit Heffingsverordeningen 2018

herman_odink


Waarom betaal ik waterschapsbelasting?

Wat doet het waterschap voor u?

Hoeveel kost het schoonmaken van afvalwater?

Kan het niet goedkoper?