IJsselbiennale van start

Gepubliceerd op 21 juni 2017

Op 23 juni start de IJsselbiennale officieel. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een van de ruim 70 partners van deze kunstroute langs de IJssel. De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab. De IJsselbiënnale brengt een ode aan de IJssel, de mooiste rivier van Nederland. Door met kunst als aanjager het verhaal van de rivier te vertellen, samen met de regio. Het idee is in 2013 ontstaan om tweejaarlijks een beeldenroute van nationale en internationale kunstenaars in de openbare ruimte, op de mooiste plekken van de regio te tonen. In 2017 is de eerste editie een feit.

Thema eerste IJsselbiënnale

Als gevolg van de klimaatverandering wereldwijd is ook de IJssel de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Daarom, zo meldt de website, heeft de organisatie van de IJsselbiennale aan 28 kunstenaars uit binnen- en buitenland gevraagd in te gaan op oorzaken en gevolgen van klimatologische veranderingen in de IJsselvallei. Onderwerpen als de maakbaarheid van de natuur, hoog water en overstromingen leiden tot kunstwerken met dromen, wensbeelden of nietsontziende doemscenario’s. De relatie tussen de rivier als natuurlijk gegeven en als een door mensen beheerste waterweg in een klimatologisch veranderlijk tijdperk is het uitgangspunt voor de kunstenaars.

Waterschap Drents Overijsselse Delta Klimaat Actief!

Met het programma Klimaat Actief! wil het waterschap een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en gaat actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in steden en dorpen. Het waterschap zoekt daarbij de samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners. Elk resultaat, hoe klein ook, heeft nut.

Moeilijk of ‘veel gedoe’ hoeft het niet te zijn. Zo draagt het vergroenen van de omgeving bij aan het tegengaan van wateroverlast én hittestress. Heel simpel: tegels eruit, groen erin. Dit kan in de openbare omgeving, zoals pleinen en straten, maar ook heel makkelijk bij bewoners thuis. Betegelde tuinen kunnen in de zomer erg heet worden. Weghalen van tegels en het plaatsen van beplanting op die plekken houdt de tuin koeler. Ook kan bij een hevige bui het regenwater de grond in zakken en biedt het kansen aan flora en fauna. Het aanleggen van een daktuin of het toepassen van koele materialen met een hoog reflecterend vermogen maakt tevens verschil. Witte of lichte materialen reflecteren voor een groot deel de zonnestralen die hierdoor niet worden omgezet in warmte. Kiezen voor lichte bestrating, dakbedekking of gevels zorgen voor minder opwarming. Uiteraard helpt het creëren van schaduw om warmte tegen te gaan. Dat kan met parasols of doeken, maar beter is ‘natuurlijke schaduw’ aan te brengen. Denk hierbij aan bomen of pergola’s.

Het waterschap verstrekt tot het einde van dit jaar subsidie voor maatregelen die bijdragen om wateroverlast of juist hittestress tegen te gaan.

Waterveiligheid

Ook waterveiligheid langs de IJssel is de komende decennia een belangrijk aandachtspunt en blijft het werken aan veilige dijken en rivierverruiming eveneens een noodzakelijke waterschapstaak.

Leven met (meer) water in de IJssel

De Ruimte voor de Rivierprojecten zijn (bijna) af. Nieuwe plannen voor het Deltaplan waterveiligheid zijn al weer in de maak. Werk om overstromingen en ook watertekort te voorkomen is nooit klaar. Werken aan water doen we al sinds de middeleeuwen, op naar het jaar 2100. Nederland beschermen tegen overstromingen van zee krijgt eeuwen lang terecht veel aandacht. Nu zijn de rivieren weer aan de beurt. Bewoners en bedrijven langs de IJssel willen beschermd worden tegen overstromingen. Juist nu de gevolgen van klimaatverandering ook voor de IJssel grotere risico’s veroorzaken. Grote maatregelen zoals dijkversterking en/of rivierverruiming blijven dan ook nodig.