“Actief werk maken van bestrijden klimaatverandering”

Gepubliceerd op 28 maart 2017

Het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft directielid Henk Post vrijgemaakt om als programmaleider een impuls te geven aan de eerder dit jaar vastgestelde nota DuurzaamDOEN. Deze is erop gericht actief werk te maken van duurzaam werken en een structurele bijdrage te leveren aan de circulaire economie. “We willen een versnelling maken met onze rol in het bestrijden van de klimaatverandering en het oplossen van de gevolgen ervan”, zegt bestuurder Hans de Jong van WDODelta. “Om daar hard aan te trekken en sturing aan te geven, is Henk Post hiervoor de juiste persoon. Met zijn kennis en ervaring gaan we stappen zetten. Daarvan ben ik overtuigd.”

“Henk is al jaren één van de drijvende krachten achter het verbeteren van ons waterbeheer en het oplossen van de gevolgen van de klimaatverandering”, gaat De Jong verder. “De laatste jaren heeft hij samen met onze medewerkers gewerkt aan innovaties die bijdragen aan het oplossen van de oorzaken.

Het is onze ambitie om in 2025 energieneutraal te werken. We willen de energie en grondstoffen uit ons afvalwater terugwinnen en geschikt maken voor hergebruik. Ook willen we ons maaisel van dijken en oevers en onze bagger waardevol maken voor nieuwe producten.”

‘Duurzaam-inclusief’

Daarnaast gaat het waterschap ‘duurzaam-inclusief’ werken. Dit betekent dat medewerkers en aannemers duurzaam werken in alles wat ze doen en WDODelta ook in het gewone dagelijkse werk een bijdrage levert aan de circulaire economie. “De Jong: “Dit moet écht een way of work worden, tot in de haarvaten van onze organisatie.”

Bundelen innovatieve kracht

Henk Post kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging en ziet volop mogelijkheden: “Een stevige rol pakken in het tegengaan van de klimaatverandering en ‘duurzaam-inclusief’ werken verweven door het hele waterschap, kunnen we natuurlijk niet alleen. Onder de noemer ‘In verbinding met de omgeving’ zoeken we vroegtijdig en actief de samenwerking op met partners, zoals overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners. Het doel is hun innovatieve krachten te bundelen met die van ons en zo de ambitie om te zetten in acties.”

Iedere dag

Die actie is onder meer nodig doordat het klimaat verandert en de extremen in het weer al zichtbaar zijn. Daarvoor werkt het waterschap iedere dag aan sterke dijken en een watersysteem dat zowel erg natte als kurkdroge perioden kan opvangen. “Dit werk zorgt er voor dat we de effecten van de klimaatverandering minder voelen. Het is ook onze verantwoordelijkheid actief te werken aan de oplossing.” Ondernemers, verenigingen, bewoners of andere belangstellenden die ideeën hebben en willen samenwerken, kunnen contact opnemen met het waterschap via 088 233 1200, duurzaamdoen@wdodelta.nl of www.wdodelta.nl.


Henk Post

"We zoeken vroegtijdig en actief de samenwerking op met partners. Het doel is hun innovatieve krachten te bundelen met die van ons en zo de ambitie om te zetten in acties.”