Helpende handen bij hoogwater. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade. Ton Backers is geboren en getogen in Kampen en opgegroeid achter de IJsselkade. Naast zijn ervaring als beroepsmilitair bij het Korps Mariniers der Koninklijke Marine is Ton bij ons waterschap voorlichter en ook hoogwaterbrigadier. Een echte Waterbaas!

1. Wat doet de Hoogwaterbrigade?

De Hoogwaterbrigade bestaat uit 250 enthousiaste vrijwilligers uit de omgeving van Kampen, man en vrouw, jong en oud. Ton: "Deze hoogwaterbrigadiers bouwen met elkaar waterkerende middelen op over een lengte van twee kilometer. Door deze maatregelen is de binnenstad van Kampen beschermd tegen overstroming tijdens hoogwater."

2. Wat zijn deze waterkerende middelen? 

De oude stadsmuur van Kampen vormt voor een groot deel de waterkering 'Kampen Midden', ruim anderhalve kilometer. Die vormt als het ware een stenen dijk, zoals dat eeuwen geleden ook al was. Door de aanleg van pleinen, steegjes en andere gangen is de muur doorbroken. Bij hoogwater worden die gaten in de kering afgesloten met losse elementen, zoals balken. "Ik ben bij de Hoogwaterbrigade teamleider van sluiting team 2. Wij hebben als taak om een hefschuif op te zetten, schotbalken te plaatsen en een roldeur te sluiten. Zo houden we het water van de IJssel tegen", aldus Ton.

3. Hoe vaak komen jullie in actie?

De waterkering wordt gesloten door vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade. Zij oefenen een keer per jaar het sluiten van alle onderdelen. Maar ook kunnen zij bij een echte hoogwatersituatie worden opgeroepen. "Bij een hoge waterstand in de IJssel en een mogelijke noordwesterstorm kunnen we in actie komen. Hierdoor kan er een opstuwing van water komen, waardoor het water de stad kan overstromen. Dan bouwen we preventief delen van de kering op", zo legt Ton uit.

4. Waarom vind jij dit werk belangrijk?

"Sinds 2002 ben ik actief bij de Hoogwaterbrigade. Water is mooi, maar kan ook gevaarlijk zijn. Het is belangrijk werk omdat we ons woon en leefgebied beschermen tegen overstromingen. Hierdoor kan er niet alleen materiële schade ontstaan, maar kunnen emotionele situaties ook een grote rol spelen. Als bijvoorbeeld je huis overstroomd of als er dieren in weilanden in nood zijn. Om deze reden ben ik bij de Hoogwaterbrigade gegaan. Zo zet ik mij in voor het maatschappelijk belang van de stad Kampen."

5. Kan ik ook hoogwaterbrigadier worden? 

Ton: "Jazeker! Als waterschap werken we samen met enthousiaste vrijwilligers tijdens hoogwatersituaties. Zij zien het belang van omgaan met water en leven en wonen in een waterrijk gebied. Naast de hoogwaterbrigadiers zijn er bij het waterschap ook dijkwachten. Dijkwachten zijn vrijwilligers die bij hoogwater de dijken bewaken die onder druk staan. Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen. De Hoogwaterbrigade wordt opgeroepen voor het ‘sluiten’ van Kampen Midden."

Zin om bij de Hoogwaterbrigade te komen? Of als dijkwacht de dijken te controleren? Op onderstaande pagina's staat meer informatie en bijbehorende aanmeldformulieren: