Hanna Jurjens werkt bij ons waterschap. In haar functie als specialist ecologie en waterkwaliteit is zij dagelijks bezig met schoon water: “Ik verzamel gegevens van planten, kleine waterbeesten en vissen in de wateren in ons gebied. Op basis van deze gegevens kunnen wij iets zeggen over de waterkwaliteit. Als deze niet op orde is, dan moeten we maatregelen nemen.” Een echte Waterbaas

Hanna is onder andere betrokken bij het monitoren van vissen. "Om een goed beeld te krijgen van welke vissen er in het water aanwezig zijn, voeren we bemonsteringen uit. Dit geeft ons veel informatie over de waterkwaliteit.”

1. Wat is visbemonstering?

”De vissen uit een watergang worden gevangen en verzameld. Vervolgens wordt er gekeken wat voor soort vis het is en hoe groot deze is. Daarna worden ze weer vrijgelaten. Dit doen we op meerdere plekken in het water. Zo krijgen we een goed beeld van de vissamenstelling van de hele watergang. Een extern adviesbureau die is gespecialiseerd in visonderzoek voert dit voor ons waterschap uit.”

2. Waar en wanneer worden vissen bemonsterd? 

“Dit doen we in de grotere wateren in ons gebied zoals, kanalen, vaarten en de weteringen. Maar ook grote rivieren als de Vecht en beken als de Reest worden bemonsterd. Dit doen we eens in de drie jaar in de periode eind augustus tot en met oktober. In deze periode is de kans namelijk het grootst dat we alle vissen die in het water zwemmen kunnen vangen.”

3. Wat kun jij uit deze gegevens halen? 

“Het type vis en de lengte worden ingevoerd in een ‘toetsingsprogramma’. Uiteindelijk komt hier een score uit die iets zegt over de vissamenstelling in het water. Zo kan het water slecht, ontoereikend, matig of goed zijn”, vertelt Hanna. “Het type vis zegt veel over de kwaliteit van het water. Zie je bijvoorbeeld veel brasem of karper? Dan weet je eigenlijk al dat je voedselrijk water hebt waar waterplanten het lastig hebben.”

Als de kwaliteit van het water niet goed is, kunnen wij als waterschap maatregelen nemen. “Bijvoorbeeld het herinrichten van een oever, zodat daar meer oever- en waterplanten kunnen groeien. Dit is goed voor de vissen om te paaien en het zorgt voor schuil- en opgroeimogelijkheden.”

4. Waarom is schoon water belangrijk?

“Schoon water is belangrijk. Niet alleen uit de kraan, maar ook in de natuur. Als het water niet schoon is kunnen bepaalde vissoorten verdwijnen, en dat is niet goed voor de biodiversiteit.” Ook voor ons als mensen is vies water geen pretje. Het stinkt of er kunnen dode vissen in drijven. “Vervelend als je dan net aan dat ‘vieze’ water woont of op een terrasje zit.”

5. Hoe kan iemand zelf bijdragen aan schoon water?

"Iedereen kan bijdragen aan schoon water." Volgens Hanna helpen alle kleine beetjes: “Wist je dat het voeren van vissen en eenden niet nodig is? Er is voldoende voedsel in het water. Als wij ons oude brood voeren wordt het water nog voedselrijker. En dat is weer niet goed voor de waterkwaliteit. Ook is het niet de bedoeling dat je waterplanten en vissen uit de vijver plaatst in het water. Dit zijn exoten en die horen niet in ons oppervlaktewater thuis.”