Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Uw nieuwe waterschap

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij Waterschap Drents Overijsselse Delta en kunt u ons bereiken via www.wdodelta.nl. Tot medio 2016 blijft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gehuisvest in de huidige kantoren van de fusiepartners Reest en Wieden in Meppel (Blankenstein 540) en Groot Salland in Zwolle (Dokter van Thienenweg 1). Vanaf medio 2016 sluiten deze kantoren en opent WDODelta het nieuwe hoofdkantoor in Zwolle aan de Dokter van Deenweg 186 – 208.